info@elephantshotel.com

Bạn cần liên hệ đặt dịch vụ?
Hãy liên hệ qua email cho chúng tôi!

08.28.30.45.45

Bạn cần tư vấn nhanh?
Hãy liên hệ đến số hotline của chúng tôi!

0262.3.54.44.44

Bạn có vấn đề cần trao đổi?
Hãy liên hệ đến số Lễ tân 24/24!

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Hotline: 0828 304 545